آخرين بهبود
3 آذر 1391
صفحه اصلی
جستجو در آثار
مجموعه آثار(385)
گالری عکس(25)
سخنرانیها(55)
در خاطره ها(6)
ارتباط و نظرات
دربارۀ سایت

از تازه های سایت با خبر شویدتمدن چيست؟
 

تمدن چيست؟

تمدن از ريشۀ مُدُن و خويشاوندِ مدينه است. بنابراين مدينه به معناي شهر است و تمدن به معناي انتساب، استناد، وابستگي نمودن به آن معنايي است که در اين باب آمده است. مثلاً کِبر به معناي بزرگي و تکبر به معناي وابستگي به بزرگ نمايي است بنابراين تمدن يعني احساسِ وابستگي به مدينه و نمايشِ آن.

در فرانسه و انگليسي و لاتين همين بينش را براي تمدن گرفته اند و آن سيويليزاسيون ( CIVILISATION ) است که از ( CIVIL ) مي آيد. سيويل يعني شهري و کشوري و سيويليزاسيون اسمِ مصدر است که از سيويليزه ( CIVILSER ) يعني متمدن کردن مي آيد. اينکه مي گوييم هم لاتين و هم شرقي هر دو يک مفهوم را گرفته اند، به اين دليل است که هر دو مِلاکِ تمدن را به شهر نشيني گرفته اند. اين بينشِ انسان در دو مرحله از زندگي اش صورت گرفته، يکي مرحلۀ غارنشين بودن و ديگري وقتي که پديده اي به نام شهر در تاريخ ايجاد مي شود، که لغتِ تمدن به وجود آمده است. شهري يعني متمدن، در برابرِ چادرنشين و صحرا نشين.

اما کلمۀ سيويليزاسيون يا تمدن، در عينِ حال که خودش به معناي واقعيِ تمدن نيست ( مقصود از تمدن، شهرنشيني نيست ) اما واقعيت نشان ميدهد که مفهومِ شهر در تاريخ با مفهومِ تمدن در تاريخ گر چه متجانس نيستند ولي همزاد و هم اصل هستند و به هم نزديکند. تمدن شهرنشيني نيست اما انسانِ متمدن واردِ مرحلۀ شهرنشيني شده و در معانيِ بيان، اين را تسميۀ شيء نه به خودش بلکه به لازمۀ آن مي گويند، مثلِ اينکه به نويسنده بگوييم صاحبْ قلم در صورتي که نويسنده و صاحبْ قلم دو مفهومِ جداگانه است.

گاهي جزء به وسيلۀ کُل اسم گذاري ميشود مثلِ "ديزي" که محتوياتِ آن که آبگوشت است خورده مي شود و ديزي ظرف است و جزء است و وابسته به آن، اينجا تسميۀ کل است به جزء. مثلِ کلاسِ خوب، که کلاس چيزي غير از شاگردان است و اينها لازم و ملزومِ يکديگرند.

12345678910...>>

سایتهای همراه
وبلاگ سایت
شریعت جاوید
پازند
کانون آرمان شریعتی
دنیای زیبای زبانشناسی
هزاران هزار دنیا
معلم شهید دکتر علی شريعتی

پنجره

وبلاگهای بروز شده
در شناخت شریعتی (2 روز پیش)
شریعتی (20 روز پیش)
معلم انقلاب (27 روز پیش)
گفتگوهای تنهایی (28 روز پیش)
شمع (51 روز پیش)
روزگار غریبیست (61 روز پیش)